ALTA PUSTERIA – bez nocnych przejazdów!!! Wszystko w cenie!!

Promocja

do każdej naszej wycieczki do końca grudnia 2021 r. w cenie jest ubezpieczenie od kosztów rezygnacji !!!!!!!!!!!!!! pod warunkiem zgłoszenia tego do biura podróży zanim zostanie podpisana umowa lub dokonana jakakolwiek wpłata przez klienta !!!!!!!!!!!

(patrz: ogólna warunki rezygnacji z imprez turystycznych AXA)

Zagranica - pkt F dotyczy kosztów rezygnacji z umowy generalnej

Kraj - pkt H dotyczy kosztów rezygnacji z umowy generalnej

Przy zgłaszaniu ubezpieczenia od kosztów rezygnacji trzeba podać biurze podróży: (imię, nazwisko, datę urodzenia oraz PESEL).

AXA ubezpieczeniaAXA - Kraj AXA ubezpieczeniaAXA - Zagranica